Ο Βασικός Μεταβολικός Ρυθμός υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος, το βάρος, την ηλικία και το φύλο και χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των ημερήσιων θερμιδικών αναγκών. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν διακρίνονται από μεγάλη ακρίβεια , σε σχέση με το αν λαμβάναμε υπόψη μόνο το βάρος. Αυτό που δεν λαμβάνει υπόψη της η μαθηματική φόρμουλα είναι η άλιπη μάζα σώματος δηλαδή ο λόγος της μυϊκής μάζας πρός το λίπος. Να θυμάστε ότι τα πιο αδύνατα σώματα χρειάζονται περισσότερες θερμίδες. Έτσι λοιπόν ο τύπος είναι πολύ ακριβής σε όλες τις περιπτώσεις εκτός από τα πολύ μυώδη σώματα (υποτίμηση θερμιδικών αναγκών) και τα άτομα με πολύ μεγάλο βαθμό παχυσαρκίας (υπερεκτίμηση θερμιδικών αναγκών).

Οτιδήποτε και να κάνουμε στη ζωή μας συνοδεύεται από κατανάλωση ενέργειας. Ο παρακάτω υπολογισμός του ΒΜΡ μας δείχνει τις θερμίδες που θα χρειαζόμασταν ημερησίως αν μέναμε όλη την ημέρα στο κρεβάτι.

Ο τύπος Harris Benedict

1373
Θερμίδες

Για να υπολογίσετε τη συνολική ημερήσια θερμιδική ανάγκη πολλαπλασιάστε το ΒΜΡ με τον ανάλογο βαθμό δραστηριότητάς σας:

1373
Θερμίδες