Ο Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ, body mass index (BMI), ή Quetelet index) είναι μία
γενική ιατρική ένδειξη για τον υπολογισμό του βαθμού παχυσαρκίας ενός ατόμου. Λόγω
του εύκολου υπολογισμού του είναι ένα ευρέως διαδεδομένο διαγνωστικό εργαλείο των
πιθανών προβλημάτων υγείας ενός ατόμου σε σχέση με το βάρος του.
Δημιουργήθηκε το 1832 από τον Adolphe Quetelet.

Ο Δείκτης Μάζας Σώματος δείχνει τον βαθμό παχυσαρκίας.
Βάλε το ύψος σου και το βάρος σου, ή σύρε το πράσινο μπαλονάκι μέσα στο διάγραμμα.

Ο τύπος Quetelet

27.4
Υπέρβαρος
Διάγραμμα ΔΜΣ
Κατηγορία Δ.Μ.Σ
Ασιτία<16.5
Ελλιποβαρής16.5-18.5
Φυσιολογικός18.5-25
Υπέρβαρος25-30
Παχύσαρκος30-35
Κλινικά
Παχύσαρκος
35-40
Παθολογική
Παχυσαρκία
>40